İçeriğe geç

Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  headline

  Konya ili Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekiyor.

  1. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle
  birlikte, 04.12.2023 – 08.12.2023 tarihleri arasında (09:30-16:30 saatleri arasında) Meram
  Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5
  Meram/KONYA) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,
  2. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyenin Merkez Hizmet
  Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.
  3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular
  dikkate alınmayacaktır

     Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

  Genel Başvuru Kriterleri

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı
  bulunmamak.
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Muhtar Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Özel Başvuru Kriterleri

  1. İlan edilen zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
  olmak,
  2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına
  başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve
  kilo tespitleri başvuru esnasında Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)
  4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  5. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

  İstenen Belgeler

  Başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu
  bilgisayar çıktısı,
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
  7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir