İçeriğe geç

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım Başvurusu

  Logo_-_Turkischer_Hochschulrat.svg_

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 20 adet Yükseköğretim
  Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım Başvurusu

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak.
  2) 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS (A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda
  yer alan puan türlerinden asgari 75 puana sahip olmak.
  3) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 tarihinde veya
  bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
  4) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile
  vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
  5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  Başvuru şartını taşıyan adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yer
  alan ve elektronik ortamda doldurulacak Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma
  Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile
  birlikte aşağıda yer alan belgeleri 29.01.2024-09.02.2024 tarihleri arasında Yükseköğretim
  Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA
  adresine şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
  diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evrak ile eksik belge
  ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
  b) Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin
  verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği.
  c) İki adet vesikalık fotoğraf.
  ç) Adayın özgeçmişi.

  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı 09.02.2024

  Sözlü Sınavla İlgili Detaylar

  Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde
  olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukarıdaki tabloda yer
  alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır.
  Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.
  Sözlü sınavda adaylar,
  a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Kamu
  Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yükseköğretim Kurulunun görev alanına giren mevzuat (T.C.
  Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına
  ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilir.
  Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için
  50 puan, diğer maddelerde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir.
  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam
  puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
  Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

  İlginizi Çekebilir:  Askerlik Başvurusu

  İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71
  Not: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen
  bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
  Kamuoyuna duyurulur

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir