İçeriğe geç

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  Savunma Sanayii Başkanlığı

  Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav
  Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere
  Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

  Başvuru Kriterleri

  (1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
  genel şartları taşımaları,
  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden
  veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
  dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,
  c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
  doldurmamış olmaları (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
  ç) 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer
  alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış
  olmaları,
  d) 16.02.2022 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
  veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya
  Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre
  uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav
  puanına sahip olmaları,
  e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik
  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),
  f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması
  gerekmektedir.

  İstenen Belgeler

  (1) Adaylar başvurularını; 2 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Başkanlığın internet
  sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak,
  aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 16 Şubat 2024, Cuma günü mesai bitimine
  kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda
  alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  a) Özgeçmiş
  b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
  c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
  onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu
  Yükseköğretim mezun belgesi
  ç) Uluslararası geçerliliği olup dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları
  Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen
  puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge
  (2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
  alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama) Başvurusu

  Giriş Sınavı

  (1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav
  puanıdır.
  (2) Sözlü sınav, adayların;
  a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
  Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde
  yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.
  (3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği
  puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.

  Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 16.02.2024

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir