İçeriğe geç

Adıyaman İnlice Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  inlice bedelideyi

  Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan
  atama yoluyla memur alınacaktır.

  Adıyaman İnlice Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  a)Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru
  esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 05/02/2024 – 07/02/2024 tarihleri arasında mesai
  bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 arasında) İnlice Beldesi Çınar
  Mahallesi Çınar Kümeevleri No:1 Sincik/Adıyaman adresindeki İnlice Belediye Başkanlığı Yazı
  İşleri birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.
  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihi
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapılabilecektir.
  c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır

  Aranan Kriterler

  a)Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Kriterler

  a)İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak
  ve alım yapılacak ünvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari
  KPSS puanını almış olmak,
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstenen Belgeler

  a)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurum tarafından onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  e)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).
  h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı
  yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Adıyaman İnlice Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2024

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir