İçeriğe geç

Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  ardahan-il-ozel-idaresi-2-sozlesmeli-personel-alacak-1704349335

  Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapılacaktır.

  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 29/01/2024 – 02/02/2024
  tarihleri arasında (mesai saatleri 08:00-17:00 içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  (Ardahan İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) müracaatlarını
  yapabileceklerdir.
  • İstenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Ardahan İl Özel İdaresine ait
  [email protected] mail adresine elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  İdare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.02.2024

  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu Genel Kriterler

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvurusu

  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu Özel Kriterler

  • İlan edilen ünvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,

  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar ekte ve http://www.ardahanozelidare.gov.tr internet
  adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU imzalayarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  ● Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ nın kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,
  ● Diploma veya Mezuniyet belgesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan doğrulama
  kodlu- barkodlu Mezun Belgesi
  ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  ● KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  ● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmadığına dair beyan,
  ● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar İdareye ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir