İçeriğe geç

Zonguldak İli Özel İdaresi Memur Başvurusu

  il-ozel-idaresi-personel-alimi-2023

  Zonguldak İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği
  Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek
  üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine
  göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve
  diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Zonguldak İli Özel İdaresi Memur Başvurusu

  Yazılı sınav yapılacaktır. Başvuru için düzenlenen bilgiler şu şekildedir:

  a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile başvurularını 07/08/2023 – 09/08/2023
  tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00) arasında şahsen veya
  iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir.
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde [email protected] elektronik posta adresine yapılabilecektir.
  c) Şahsen yapılacak başvurularda başvuru evraklarını,  Zonguldak İli Özel
  İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı – Meşrutiyet Mah.
  Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No : 30/410 ZONGULDAK adresine teslim edebileceklerdir.
  d) İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak olan başvurular da, Birliğimizin Zonguldak İli
  Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı – Meşrutiyet Mah.
  Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı No : 30/410 ZONGULDAK adresine gönderilebileceklerdir.
  e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Birliğimizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Zonguldak İli Özel İdaresi Memur Başvurusu Genel ve Özel Şartlar

  Genel Şartlar ;

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Şartlar ; 

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; başvuracak olan adayların Milli
  Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu
  okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
  d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir