İçeriğe geç

Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  indir

  Kastamonu ili Daday Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun
  49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
  hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
  puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır.

  Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:
  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 22/01/2024-25/01/2024
  tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) Merkez Mah. Belediye Cad. No:4 K:2 Daday adresine
  evrak kayıt aracılığıyla şahsen veya iadeli posta yolu ile müracaatlarını mesai bitimine kadar
  (17:00) yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda ise istenilen belgeler eklenerek, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyemiz [email protected] adresine mesai bitimine kadar (17:00) başvuru
  yapabileceklerdir.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Genel Kriterler

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Kriterler

  • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

  Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.01.2024

  Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu İstenen Belgeler

  www.daday.bel.tr 

  Yukarıda verilen internet sitesinden yada belediyeden alınacak olan başvuru belgesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir