İçeriğe geç

Ankara Etimesgut Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  etimesgut

  Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49
  uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
  hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
  puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır.

  Ankara Etimesgut Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Sözleşmeli personel başvurusu için yapılması gerekenler şu şekildedir:

  • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 07/09/2023-11/09/2023
   tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (30 Ağustos
   Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No: 5 Etimesgut /Ankara ) müracaatlarını yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
   içerisinde Belediyemizin http://www.etimesgut.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
   Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
   alınmayacaktır.

  Gerekli Kriterler Nelerdir ?

  Ankara Etimesgut Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu yapacak olan adaylarda aranan kriterler, şartlar aşağıda listelenmiştir. Özel şartlar için aşağıdaki pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
   veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
   askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
   yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
   bulunmamak,
  • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  İlginizi Çekebilir:  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel kriterleri görmek için buraya tıklayınız.

  İstenen Belgelen Nelerdir?

  Ankara Etimesgut Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu sırasında istenen belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
   kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
   ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS ve Yabancı Dil Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu
   bilgisayar çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
   kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir