İçeriğe geç

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Asistan Hava Trafik Kontrolörü Sınav Başvurusu

  headline

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer
  Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların
  Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Asistan Hava Trafik Kontrolörü Sınav Başvurusu

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının
  10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
  sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 31.12.2023-28.01.2024 tarihleri arasında eDevlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe
  Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup
  ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (28.01.2024 günü saat 23.59’a
  kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme
  eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

  Aranan Kriterler

  Genel Kriterler

  a) Türk Vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  ç) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
  bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
  inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
  istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet
  sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  e) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve
  üzeri puan almış olmak.

  İlginizi Çekebilir:  POMEM Başvurusu

  Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:

  a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine
  göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav
  aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.trduyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
  c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
  belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu
  durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir
  ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar
  destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),
  ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az
  ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
  tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (28.01.2019 tarihinden
  sonraki belgeler geçerlidir.),
  d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik
  Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).

  Sınavın Yapılışı

  Adayların seçme sınavı;
  – Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi
  bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi
  özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan,
  – Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.
  (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik
  Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme
  Sınavlarına Dair Yönetmelik Madde:13)

  Gerekli Belgeler

  Çevrimiçi başvuruda yüklenecek belgeler aşağıdaki gibidir:

  İlginizi Çekebilir:  E-YDS Başvurusu Nasıl Yapılır?

  a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi
  (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması
  durumunda yüklenecektir.),
  b) Hava Trafik Kontrolör Lisansı.
  Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için
  çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
  yayımlanacaktır.

  Sınavların yapılacağı yer ve duyuru

  Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
  ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)
  ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
  tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
  edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
  görüntüleyebilecektir.

  Başvuru süresi ve yeri

  Başvurular 31.12.2023 tarihinde başlayacak ve 28.01.2024 günü saat 23.59’da sona
  erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 31.12.2023-28.01.2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı
  Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların
  talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla
  başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde
  (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar
  sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden
  ulaşabilecektir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir