İçeriğe geç

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı Başvurusu

  danistay

  Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere üç (3) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

  Danıştay Başkanlığı Personel Alımı Başvurusu

  Başvurular 15/01/2024 Pazartesi günü Saat 00:01’de başlayacak olup, 24/01/2024
  Çarşamba günü saat 23:59:59’da sona erecektir.

  Başvurmak isteyen adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
  Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Genel Kriterler

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak.
  2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
  maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için
  Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş
  olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
  mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94
  puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
  NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
  geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.

  Özel Kriterler

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  Tüm detaylar için aşağıdaki bağlantıdan ilana ulaşabilirsiniz.

  Danıştay Başkanlığı Personel Alım İlanı 24.01.2024

  İstenen Belgeler

  Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
  adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
  Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
  yüklemeleri gerekmektedir.

  SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

  a)Sözlü sınavı:
  Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi
  uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek
  puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Sözlü
  sınavına davet edilen adaylardan sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü
  sınavına davet ilanı yayımlanacaktır. Söz konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle
  yeniden sıralama yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday
  sözlü sınavına davet edilecektir. Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar
  da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan
  üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar
  sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

  İlginizi Çekebilir:  Karaman Başyayla Belediyesi Memur Başvurusu

  b) Nihai başarı listesi;
  Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil
  Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının
  %60’ı, sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre
  belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro
  sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.
  Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara
  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
  edebilecektir.

  İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00
  0312 253 20 81
  0312 253 21 90
  Kamuoyuna duyurulur

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir