İçeriğe geç

Karaman Başyayla Belediyesi Memur Başvurusu

  BAYYAYLA_BLD

  Karaman ili Başyayla Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadroya
  açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

  Karaman Başyayla Belediyesi Memur Başvurusu

  Başvuru için yapılacaklar aşağıda sıralanmıştır.

  • Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 23/10/2023-27/10/2023 tarihleri
  arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta
  yoluyla (Şirin dere Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Başyayla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
  No:135 Başyayla/KARAMAN) adresine başvuru yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Karaman Başyayla Belediyesi Memur Alım İlanı 27.10.2023

  Aranan Kriterler

  Genel Kriterler : 

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Özel Kriterler : 

  • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  İstenen Belgeler

  Başvuru belgesi belediye binasından yada internet sitesinden temin edilebilir.

  Resmi internet adresi için buraya tıklayınız.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda posta yoluyla yapılan başvurularda
  fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi
  gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir