İçeriğe geç

İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Istanbul-Sariyer-Belediyesi-Zabita-Memuru-Basvurusu

  İstanbul ili Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesinde açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı
  yapılacaktır.

  İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13/11/2023 – 17/11/2023 tarihleri arasında mesai
  saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak
  No:2 – Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
  Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır

  İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İstenen Kriterler

  a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-
  KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın
  karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
  genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara
  göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
  soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60
  metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
  fazla fark olmamak.
  ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İlginizi Çekebilir:  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  İstenen Belgeler

  Başvuru formunu belediye binasından yada internet sitesinden alabilirsiniz.
  İnternet sitesinin adresi aşağıdaki gibidir:
  (http://www.sariyer.bel.tr)

  Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
  3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf
  9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir