İçeriğe geç

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  itfaiye

  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
  aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
  şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  • 23-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler
  ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi
  Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer
  alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına
  şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İçin Aranan Kriterler

  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı için aranan kriterler aşağıda listelenmiştir. Özel kriterler için resmi ilana göz atabilirsiniz.

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

  İlginizi Çekebilir:  Zonguldak İli Özel İdaresi Memur Başvurusu

  https://media.iskur.gov.tr/72951/mugla-buyuksehir-belediyesi-itfaiye-eri-alim-ilani-25-08-2023.pdf

  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri  İçin İstenen Belgeler

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
  alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
  edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir