İçeriğe geç

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  kahramanmaras-buyuksehir-belediye-baskanligi-38-memur-alacak

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde,  çalışmak üzere 22 itfaiye eri alınacaktır. İtfaiye erlerinin bir kısmının Üniversitelerin Sivil Savunma ve
  İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olması, en az (C) sınıfı sürücü belgesine
  sahip olması, diğerlerininde herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olması ve en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartı vardır.

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava katılmak için belirlenen tarihler (22.05.2023 – 26.05.2023 tarihleri arasında) arasında sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Bu işlem için İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru süreci tamamlanır. Başvurular şahsen yapılır. Adaylar yanlarında gerekli belgeleri götürmelidir.

  İnceleme sonrası sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 16.06.2023 tarihinde www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecektir.

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Aranan Kriterler

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
   veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
   askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
   yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
   bulunmamak.
  •  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
   İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
   taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
   yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
  • 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
   sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri
   kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
   olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
   boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
   Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır
  • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
   itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
   tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
   nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir