İçeriğe geç

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Başvurusu

  itfaiye

  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde KPSS
  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
  atama yoluyla itfaiye eri ve zabıta memuru alınacaktır. Pozisyonlar ile ilgili detaylar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 27.10.2023

  Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Başvurusu

  Adaylar; 16/10/2023 tarihinden 27/10/2023 tarihi mesai saatleri içerisinde, yukarıda
  sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere
  Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı
  Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde
  yapılan başvurular, Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kriterler

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için, askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Şartlar : 

  • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
  öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
  (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki
  özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; Tartılma
  ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
  arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından
  yapılacaktır,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, sağlık açısından kapalı mekan, dar alan
  ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (C)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstenen Belgeler :

  Başvuru sırasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
  dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki
  belgeleri ekleyeceklerdir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir