İçeriğe geç

Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  efeler-belediyesinden-spora-100-bin-tl-destek-h1716-7e683

  Efeler Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

  Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 20/11/2023-22/11/2023 günü
  mesai bitimine kadar (saat 09:00-12:30- 13:30-17:00 arasında) Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı
  No:5 T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  Efeler /AYDIN adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir.
  Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.11.2023

  Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvuru Kriterleri

  ● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  ● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  ● İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Özel Kriterler;

  ● İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  ● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  ● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Gerekli Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.efeler.bel.tr adresi üzerinden elektronik
  ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  ● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  ● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  ● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  ● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  ● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  ● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir.)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir