İçeriğe geç

İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memurluk Başvurusu

  izmirguzelbahcebelediyesi

  İzmir ili Güzelbahçe Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır.

  İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Adaylar, istenen belgeleri hazırladıktan sonra belirtilen tarihlerin arasında şansen belediyeye, posta yoluyla belediyeye göndererek yada online formu doldurarak başvurularını yapabilirler.

  27/11/2023-01/12/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (09:00 – 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
  Güzelbahçe Belediyesi (Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi no:46 Güzelbahçe İZMİR)
  yerleşkesinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
  ksnv
  – Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru
  yapabileceklerdir.
  – Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  – Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  – Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memur Alım ilanı 01.12.2023

  İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memurluk Başvurusu Kriterleri

  Genel Kriterler

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  PTT Memur ve Personel Alımı Başvurusu

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
  d) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
  e) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memurluk Başvurusu İstenen Belgeler

  Kurumdan yada belediyenin internet sitesinden temin edilen başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir.)
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
  edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
  e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir.)
  ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. Adaylar şartlarını sağladığı
  yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir