İçeriğe geç

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Memurluk Başvurusu

  yahsihan

  Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
  Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
  KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Sözlü sınavla alım yapılacaktır. Makalenin alt kısmında verilen başvuru belgeleri hazırlandıktan sonra 18/09/2023-20/09/2023 tarihleri arasında (yapılacak
  başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında olması şartıyla), Yahşihan
  Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesi Cumhuriyet
  Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru
  yapabileceklerdir,
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır

  Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Memurluk Alımı Genel Şartlar

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya
  askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Ankara Etimesgut Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Memurluk Başvurusu İstenen Belgeler

  • Başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
   fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
   alınan kare kodlu öğrenim belgesi
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu
   bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  • Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim
   Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi
   gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı
  • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
   Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
   başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
   edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir