İçeriğe geç

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Başvurusu

  69293626_620x410

  Kırıkkale ili Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
  Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
  KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 23/08/2023 tarihinden
  25/08/2023 tarihi mesai bitimine kadar (08:30-12:00 / 13:30-16:30), mesai saatleri içerisinde
  şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası
  Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE adresine
  müracaatlarını yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tr adresine başvuru yapabileceklerdir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Aranan Kriterler

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  E-Devlet İcra Borcu Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

  İstenen Belgeler

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek
  kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
  c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
  d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  f) 2 adet biyometrik fotoğraf,
  g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  ğ) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel
  güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği,
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir