İçeriğe geç

Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  osmangazi

  Bursa ili Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere
  İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
  KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

  Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Başvuru için istenen belgeleri belirtilen tarihler (13.03.2023 – 17.03.2023) arasında aşağıdaki yöntemleri kullanarak belediyeye ulaştırabilirsiniz.

  • Aşağıdaki adrese götürerek başvuru oluşturalabilirsiniz.

  Adres : Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA

  • Online olarak [email protected] adresine mail olarak göndererek
  • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan
   Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

  Bu 3 şekilde başvuru oluşturabilirsiniz.

  Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Posta ile yapılan başvurularda geciken başvurular dikkate alınmaz. Ayrıca mail ile yapılan başvurularda epostanın ulaşmaması durumunda belediye sorumlu değildir.

  Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım ilanı için buraya tıklayınız.

  Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım Başvurusu Şartları

  Genel şartlar şu şekildedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
   cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
   hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
   malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
   ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  İlginizi Çekebilir:  İkm Başvuru Nasıl Yapılır? İkm İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

  Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım Başvurusu Gerekli Belgeler

  Başvuru sırasında hazırlanmış olması gereken belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmangazi.bel.tr) temin edilebilecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek
   kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
   edilebilir),
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir