İçeriğe geç

Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım Başvurusu

  karasu

  Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
  sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Zabıta Memuru

  Üniversitelerin; Yönetim Bilimleri Fakültesi – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – İşletme Fakültesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – İktisat Fakültesi – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi – İşletme ve Ekonomi Fakültesi – Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi – Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 03/04/2023 – 14/04/2023 tarihleri arasında form doldurmalılardır. Bu forma ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  Sakarya Karasu Belediye Zabıta Memuru başvuru formu için tıklayınız.

  Başvuru formu elektronik ortamda bulunmaktadır. İndirilip, imzalanmalıdır. İmzalandıktan sonra gerekli belgeler eklenerek Karasu Belediye Başkanlığı İnsan
  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İncilli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:11 Karasu Belediyesi Karasu/SAKARYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru
  süreci tamamlanmalıdır.

  Burada tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılır. Başvuru için yayınlanan alımın detayları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memura alım ilamı için buraya tıklayınız.

  Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Genel ve Özel Şartlar

  Genel Şartları : 

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
  İlginizi Çekebilir:  Malatya Doğanşehir Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Özel Şartlar

  • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  İstenen Ek Belgeler Nelerdir?

  • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir