İçeriğe geç

Malatya Doğanşehir Belediyesi Memurluk Başvurusu

  malatya

  Malatya ili Doğanşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadroya (Veri
  Hazırlama ve
  Kontrol
  İşletmeni )
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Malatya Doğanşehir Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/11/2023 – 08/11/2023 tarihleri
  arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00 – 17:00 arasında) Belediyenin İnsan
  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Doğanşehir Belediyesi Hizmet Binası Esentepe Mahallesi
  Hastane Sokak No:22 Doğanşehir/MALATYA) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyenin sorumlu olmayacaktır.)
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir,
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediyenince değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Malatya Doğanşehir Belediyesi Memurluk Başvurusu Gereken Kriterler

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
  a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanın karşısında belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  d) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.

  İlginizi Çekebilir:  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Malatya Doğanşehir Belediyesi Memurluk Başvurusu Gerekli Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Başvuru formu, belediye binasından yada internet sitesinden (www.dogansehir.bel.tr) temin edilebilir. Bu belge doldurulup başvuru belgelerinin arasına eklenmelidir. İstenen diğer belgeler şu şekildedir:

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar
  çıktısı.
  e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  h) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası,
  i) 2 adet fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir