İçeriğe geç

Konya Zabıta Memuru Başvurusu

  zabita-logo

  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
  aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
  taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Konya Zabıta Memuru Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Bu sınava katılabilmek için belirtilen tarihler arasında başvuru formunu doldurmuş olmalılardır. Başvuru formunu 13/03/2023 – 17/03/2023 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde bulabilirler. Form bu sitede online olarak doldurulur. Sonra aşağıda verilmiş olan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılması için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine giderek başvurularını yapmalılardır. Buraya şahsen başvuru yapmaları gerekir.

  Konya Belediyesi Zabıta Memura başvuru formu için buraya tıklayınız.

  Gerekli belgeler makalemizin devamında ayrı bir başlık altında verilmiştir.

  Zabıta Memuru Aranan Şartlar Nelerdir?

  ● Türk Vatandaşı olmak,
  ● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  ● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  ● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Aranan Özel Şartlar

  ● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  ● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
  boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve
  kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
  ● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  ● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  ● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  İstenen Belgeler Nelerdir?

  Başvuru formu doldurulduktan sonra aşağıda listelenen belgelerin forma eklenmesi gerekiyor. Forma aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

  Konya Belediyesi Zabıta Memura başvuru formu için buraya tıklayınız.

  ● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  ● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir),
  ● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  ● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  ● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  ● 2 adet fotoğraf

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir