İçeriğe geç

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  zabita-logo

  Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
  olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
  sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
  kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Aranan Genel Şartlar

  İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
   veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
   askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
   yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
   bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Başvuru için yapılması gerekenler şu şekildedir:

  Yazılı ve sözlü sınav vardır. Bu sınavlara katılmak için 28/08/2023 tarihinden 01/09/2023 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile
  birlikte, boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkamil Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Aydınlar Mh. 03065 nolu cd. No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine şahsen
  müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da
  nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu

  Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
   kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
   (1 adet),
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden
   alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
   diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
   ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce
   tasdik edilecektir) (1 adet),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
   çıktısı (1 adet),
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
   tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir