İçeriğe geç

İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Başvurusu 17.11.2023

  maltepe-belediyesi

  İstanbul ili Maltepe Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır.

  İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Başvurusu

  Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri
  arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde 09:00-12:00 / 13:30-16:30 saatlerinde) Altayçeşme
  Mahallesi Batı Sokak No:7 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan Yalçın Kızılay Kapalı Spor
  Salonuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli
  şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir.

  b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.

  c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak
  No:7 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonunda istenilen
  belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

  d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023

  İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Başvurusu Kriterleri

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  İstenen Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyenin www.maltepe.bel.tr internet adresi
  üzerinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi
  b) Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
  çıktısı.
  e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyomertrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
  h) İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
  i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir