İçeriğe geç

İstanbul Adalar Belediyesi Memur Başvurusu 24.11.2023

  adalar

  İstanbul ili Adalar Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır.

  İstanbul Adalar Belediyesi Memur Başvurusu 24.11.2023

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  – Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20.11.2023-24.11.2023 tarihleri
  arasında mesai bitimine kadar (saat 09.00 -16.30 arasında) Maden Mahallesi Altınordu Sok.
  No:21 Büyükada-Adalar-İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen
  veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar
  istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir.
  – Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  – Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  – Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  – Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023

  İstanbul Adalar Belediyesi Memurluk Kriterleri

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Başvurusu

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri belediye tarafından başvuru esnasında yapılacaktır.
  d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023

  İstanbul Adalar Belediyesi Memur Başvurusu 24.11.2023 İstenen Belgeler

  adalar.bel.tr adresinden başvuru formunu indirip doldurmalısınız. Sonra çıktı alıp imzalayarak aşağıdaki belgeleri yanına eklemelisiniz.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
  4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  6. 4 adet biyometrik fotoğraf
  7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir