İçeriğe geç

İstanbul Kağıthane Belediyesi Memur Başvurusu

  İstanbul Kağıthane Belediyesi

  İstanbul ili Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır. Kadroları görmek için aşağıdaki alım ilanına göz atabilirsiniz.

  İstanbul Kağıthane Belediyesi Memur Alım İlanı 06.10.2023

  İstanbul Kağıthane Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  – Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 02.10.2023-06.10.2023 tarihleri
  arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Lalezar
  Sok.No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresindeki Kağıthane Belediye
  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına şahsen
  veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar
  istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz
  sorumlu olmayacaktır.)
  – Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru
  yapabileceklerdir.
  – Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  – Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  – Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İstanbul Kağıthane Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Kriterler

  Genel kriterler aşağıdaki gibidir:

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Yozgat Halıköy Belediyesi Memur Başvurusu

  Özel kriterler aşağıdaki gibidir:

  a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli
  Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
  belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri belediyede başvuru esnasında yapılacaktır.
  d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstanbul Kağıthane Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru formu için buraya tıklayınız.

  Başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından onaylanmak üzere
  fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  3. Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
  çıktısı,
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
  9. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabilecektir.)
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir