İçeriğe geç

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  zeytinburnu

  İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama ile memur alınacaktır.

  İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için yapmaları gerekenler şunlardır:

  • Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekiyor.
  • Sonra , istenilen diğer belgelerle birlikte 11/09/2023 gününden 15/09/2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat

  09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul
  adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  Eğer başvuruyu elektronik ortamda yapmak istiyorsanız, istenilen belgeler eklenerek, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Genel Şartlar

  İlân edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  6. İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  7. Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru
  yapabilecektir.

  İlginizi Çekebilir:  AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni Başvurusu

  İstenen Belgeler

  Sınava girmek isteyen adaylar, kurumdan veya Belediyenin resmi internet sitesinden alınacak olan başvuru formuna bu belgeleri eklemelilerdir.

  Zeytinburnu Belediyesi resmi internet sitesi için buraya tıklayınız.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf
  7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir)
  9. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim
  Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi
  gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı
  10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  Belirtilen başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
  yapılan başvurularda, fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize
  ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir