İçeriğe geç

AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni Başvurusu

  AFAD Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 215 adet boş pozisyona giriş
  (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır. Alım ile ilgili pozisyonları görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni alım ilanı 17.10.2023

  AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni Başvurusu

  Adaylar başvurularını, 09 Ekim 2023 saat 10:00 – 17 Ekim 2023 saat 17:00 arasında
  e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya
  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda
  yapacaklardır. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate
  alınmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
  kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  Belgeler :

  • Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
   öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
   “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
  • Adayların sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
  • Adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülünde beyan etmeleri gerekmektedir.
  • Adaylar, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma
   görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığını beyan
   etmeleri gerekmektedir.
  • Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
  • Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
  • Adayların e-Devlet üzerinden alınan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini”
   sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
  • Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
  • Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

  Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
  başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

  İlginizi Çekebilir:  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

     AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni alım ilanı 17.10.2023

  AFAD Sözleşmeli Arma ve Kurtarma Teknisyeni Kriterler

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
   kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
   olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
   zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
   ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
   aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi
   bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
   askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994
   tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
  • Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en
   fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1
   metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
  • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
  • Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini
   yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
  • Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
  • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak
   ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
   görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi
   itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
   İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
   istisnalar hariç olmak üzere)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir