İçeriğe geç

Savunma Sanayii Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Savunma Sanayii Başkanlığı

  T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam
  edilmek üzere 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuru için istenen kriterler, belgeler ve nasıl başvuru yapılacağını makalemizden öğrenebilirsiniz.

  Savunma Sanayii Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  a) Sınav başvuruları, 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2023 Pazartesi
  günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar, e-Devlet (Savunma Sanayii Başkanlığı- Kariyer
  Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden giriş yaparak,
  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını
  gerçekleştireceklerdir.
  b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul
  edilmeyecektir.
  c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun
  kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
  d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.

  Aranan Kriterler

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
  ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak,
  c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
  bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
  eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek
  pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
  d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ
  sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3,
  ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip
  bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
  kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
  ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
  alınır.)
  e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
  sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya
  askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik
  hizmetinden muaf olmak

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Beyoğlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Gerekli Belgeler

  a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
  denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim
  Mezun Belgesi,
  c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
  d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak
  gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet
  belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
  e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen
  mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki
  tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında
  ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
  f) Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
  g) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
  h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği
  bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM
  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından
  kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri,
  belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde
  YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi
  gerekmektedir.
  i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama
  dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans
  veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama
  dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren
  onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)
  j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak
  değerlendirilecektir)
  k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilecektir)
  l) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
  m)Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla
  alınmış olmalıdır.) ile belgeler.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir