İçeriğe geç

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  110000104230953

  Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
  Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
  Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8.
  maddesi uyarınca, uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9
  (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

  Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Sınav başvuruları, 10 Mart 2023 Cuma günü başlayacak ve 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı
  Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş  yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle
  başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
  adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular
  kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan
  pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol
  etmeleri önem taşımaktadır.

  Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde
  adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

  İlginizi Çekebilir:  Trendyol Go Kurye İş Başvurusu

  Sınav Ne Zaman Olacak?

  Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde, Dışişleri Bakanlığı, Balgat
  Ankara adresinde fiziksel olarak katılım ile gerçekleştirilecektir.

  Başvuru Şartları Nelerdir?

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
  mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
  üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

  d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını
  geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
  kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına
  prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

  e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

  İlginizi Çekebilir:  Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu

  f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  Başvuru ile ilgili aranan nitelikleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir