İçeriğe geç

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; sözlü sınavla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı ile mülakatsız doğrudan KPSS puan sıralamasına göre Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 90 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  1- Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
  internet adresinden 11/08/2023-25/08/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
  2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya
  katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile
  temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan
  önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
  yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya
  mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
  5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik
  gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
  6- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru
  aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
  bulunamayacaktır.
  7- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan
  adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun
  atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
  tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
  8- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu

  Aranan Genel Kriterler

  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
  2- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
  5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
  6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
  8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
  9- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
  10- Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel
  olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

  Diğer detaylar ve Özel kriterler için buraya tıklayınız.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir