İçeriğe geç

İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu

  1-tc-fatih-belediyesi-20230725-100635-logo_tr_280x75

  İstanbul ili Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Yukarıda sayılan başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 11.12.2023-15.12.2023
  tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) belediyenin
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes
  Bulvarı Vatan Caddesi No 54) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat
  edebileceklerdir.
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine başvuru yapabileceklerdir.
  b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 15.12.2023

  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu Genel Kriterler

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu Özel Kriterler

  a) İlan edilen memur kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
  ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  İstanbul Fatih Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Belgeler

  Belediyenin internet sitesinden yada belediye binasından alınacak başvuru belgesine ek olarak aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir.

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı yada fotokopisi
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu
  bilgisayar çıktısı,
  e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,
  h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir