İçeriğe geç

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  raw_ozellestirilen-13-seker-fabrikasinin-akibeti-belli-oldu-9unun-devri-gerceklesti-4u-hala-devredilmedi_084063005

  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 4 (dört) müfettiş
  yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav Kriterleri

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
  • Aşağıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
   kurumlarından mezun olmak.
  • ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak.
   Duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Yazılı Sınava”
   katılacaktır.

  Öğrenim Şartları

  Üniversitelerin Hukuk/Siyasal Bilgiler/ İktisat/ İşletme/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin veya muadili yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak

  • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).
  • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
  • Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel
   olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
  • Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz bulunmak.

  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  Giriş Sınavları için başvurular, 13.03.2023-24.03.2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  İlginizi Çekebilir:  Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Başvurusu

  Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması
  halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

  Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır. Önceden saptanan sürede bitirilir.
  Giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

  • Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, TFRS, TMS, Mali Tablolar Analizi): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru
   sorulacak her soru 4 puan,
  • İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Türkiye Ekonomisi): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
  • Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç) ile Kamu İhale
   Mevzuatı): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
  • Maliye (Maliye Teorisi ve Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Vergi Hukuku ile Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları): Çoktan seçmeli test usulüne göre 25 soru sorulacak her
   soru 4 puan,
  • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri): Çoktan seçmeli test usulüne göre seçilen dil için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
  • Türkçe Kompozisyon: Adaylara, sınav komisyonunca verilecek konu hakkında metin yazılması şeklinde olacak ve 100 puan, üzerinden değerlendirilecektir

  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav başvuru bilgileri için buraya tıklayınız.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir