İçeriğe geç

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  İstanbul Beyoğlu Belediyesi

  İstanbul ili Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır. Başvurunun nasıl yapılacağını ve gerekli diğer detayları makalemizin devamında bulabilirsiniz.

  İstanbul Beyoğlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; şahsen belediyeye teslim ederek, posta ile göndererek yada elektronik ortamda başvuru oluşturulabilir.

  Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, 18.09.2023 ile 22.09.2023 tarihleri arasında saat
  16.30’a kadar Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye
  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  teslim etmeleri gerekmektedir.

  Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde belediyenin internet sitesinden başvuruyu tamamlamaları gerekir.

  Genel Kriterler

  ● Türk Vatandaşı olmak,
  ● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  ● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  ● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  ● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  ● İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  Özel Kriterler

  • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  İlginizi Çekebilir:  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Gerekli Belgeler

  Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyenin internet sayfasından
  (www.beyoglu.bel.tr) temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
  edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu
  bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  Diğer detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir