İçeriğe geç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  ulastirmaalt-yapi-bakanligi

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Gerekli kriterler belgeler ve nasıl başvuru yapılacağını makalemizden öğrenebilirsiniz.

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  1. Adaylar, 18 Eylül 2023 (saat:00.00) – 29 Eylül 2023 (saat:17.00) tarihleri arasında
  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
  üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta
  yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
  3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve
  ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların
  web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler
  istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların
  onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri
  gerekmektedir.
  4. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim
  durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten
  alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına
  yüklemeleri gerekmektedir.
  5. Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf
  veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar, son başvuru tarihi
  itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka
  yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın
  son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla
  tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
  8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
  bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
  bulunamayacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  İzmir Dikili Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Gerekli Belgeler

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
  bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
  yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
  9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir