İçeriğe geç

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Universiteler_Arasi_Kurul_Baskanligi_logosu

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında çalışmak üzere belirtilen pozisyonlara toplam
  4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  1) Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü
  olup 20/11/2023-1/12/2023 (dahil) tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, Üniversitelerarası
  Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/
  ANKARA) adresine posta ile gönderilmek veya şahsen başvuru yoluyla yapılacaktır. Postada
  meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik
  olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  2) Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapacaklardır. Birden fazla pozisyona
  başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

  3) Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı bilgi/belge ibraz edenlerin
  müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir

  Genel Kriterler

  1) Türk vatandaşı olmak.
  2) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
  ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan
  anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve
  kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
  istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen
  istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
  geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
  almamaları gerekmektedir.
  6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekmektedir.
  7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak
  kaydıyla çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile
  engeli bulunmaması gerekmektedir. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite
  hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
  8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
  İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
  9) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme veya güncelleme hakkına
  sahiptir.
  10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin
  sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

  İlginizi Çekebilir:  BTK Uzman Yardımcısı Başvurusu

  Özel Kriterler

  1) İlan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim şartını taşımak.
  2 Bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak
  pozisyonlar için belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almak.

  İstenen Belgeler

  1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin
  edilecektir.),
  2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet
  belgesi,
  4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  5) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylardan
  talep edilen YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  6) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adayların öz
  geçmişi,
  7) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin
  ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika.
  Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten önce olması gereklidir,
  8) Sistem Programcısı-Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylar için Java
  programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki)
  programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da
  Üniversite onaylı sertifika. Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten önce olması gereklidir,
  9) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
  10) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 01.12.2023

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir