İçeriğe geç

Kütahya Belediye Başkanlığı Memur Alımı Başvurusu

  kutahya-belediyesi

  Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere personel alacaktır. Alacağı personeller mühendis, mimar ve şehir planlayıcısı olacaktır. Adaylarda KPSS şartı aranmaktadır.

  Kütahya Belediye Başkanlığı Memur Alımı Başvurusu

  Kütahya Belediye Başkanlığı memur alımı için başvurmak isteyen adaylar belirlenmiş olan tarihler arasında mesai saatleri içinde gerekli belgeleri ve başvuru formunu şahsen yada posta yoluyla belediyeye ulaştırmalıdırlar.

  Başvuru tarihleri : 08/05/2023-12/05/2023 saat 09:00-12:30/13:30-17:00 arasında

  Başvuru adresi : Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan
  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Merkez/KÜTAHYA

  Bunun dışında birde elektronik ortamda başvuru yapma imkanı vardır. Elektronik ortamda başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler. Elektronik başvuru formuna gerekli belgelerin eklenmesi gerekir.

  http://www.kutahya.bel.tr

  Her 3 başvuru türündede eksik belge yada gecikme olması durumunda başvurular kabul edilmez.

  Başvuru tarihleri bittikten sonra incelenen başvurulardan uygun bulunanlar sözlü sınava çağrılır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 22/05/2023 tarihinde belediyenin internet sitesinden duyurulcaktır.

  Kütahya Belediye Başkanlığı Memur Alımı Başvurusu Aranan Kriterler

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
   irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
   veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
   askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
   yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
   bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
   öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak
   kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
   nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  İlginizi Çekebilir:  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Kütahya Belediye Başkanlığı Memur Alımı Başvurusu İstenen Belgeler

  • Belediyenin internet sitesinden alınacak olan başvuru formu
  • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin başvuru dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
   üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir