İçeriğe geç

Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Çankırı Belediyesi

  Çankırı Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır. Pozisyonları başvuru başlığının altında verilen bağlantıdan görebilirsiniz.

  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23/10/2023 – 27/10/2023
  tarihleri arasında (mesai saatleri 08:00-17:00 içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  (Çankırı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ) müracaatlarını yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır

  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 27.10.2023

  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Asem Başvuru Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir? Asem Nedir?

  Özel Kriterler

  • İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Belgeler

  Başvuru formu için buraya tıklayınız.

  ● Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
  ● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  ● KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  ● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  ● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  ● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  ● Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  ● Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir