İçeriğe geç

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9. dereceden on tane Fon Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılacaktır. Bu alım için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Bu sınava başvurmak isteyen kişiler makalemizde detaylı bilgi bulabilir.

  TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  Başvurular, 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren en geç 12 Mayıs 2023 tarihi saat 17:00’a kadar yapılmalıdır. Başvurular  iki türlü yapılabilir:

  • e-Devlet üzerinden
  • Kariyer Kapısı platformundan

  e-Devlet üzerinden

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfasından yapılmaktadır. e-devlet sistemine girdikten sonra arama kısmına yazarak bulabilirsiniz.

  Kariyer Kapısı platformundan

  Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

  Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

  • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olan ve bu durumu gösteren denklik belgesi
  • Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş

  Yazılı sınava katılacak olan adayların

  KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup
  adaylar sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden
  öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

  Sınava Katılma Kriterleri Nelerdir?

  Özel şartlar şu şekildedir:

  • Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri,
   elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri
   bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • KPSS puan türlerinin birinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
   dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
  İlginizi Çekebilir:  Zonguldak İli Özel İdaresi Memur Başvurusu

  Genel şartlar şu şekildedir:

  • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
   etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
   hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
  • 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
   yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
   kontrolü elinde bulundurmamak,
  • Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
   kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
   ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
   katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
   bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
   nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
  • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
   kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
   malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar hükümlü bulunmamak,
  • 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
  • Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
   çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa
   geçirilmiş olmak

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir