İçeriğe geç

Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  karatay-belediyesi-2020de-de-sosyal-destek-projeleriyle-vatandasin-yaninda-oldu.jpg-1500

  Konya ili Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde açıktan atama yoluyla zabıta memuru
  alınacaktır.

  Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için aşağıda yazanları uygulaması gerekir;

  1- Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle
  birlikte, 04/12/2023 – 08/12/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Karatay Belediyesi
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5
  Karatay/Konya) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  2- Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet
  Binasında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi
  tarafından yapılacaktır.
  3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4- Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular
  dikkate alınmayacaktır.

  Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

  Genel Kriterler

  1- Türk vatandaşı olmak,
  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı
  bulunmamak.
  6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav Başvurusu

  Özel Başvuru Kriterleri

  1- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla, öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022 KPSSP3 ve Önlisans 2022 KPSSP93 puan
  türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
  belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına
  başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve
  kilo tespitleri, başvuru evrakları teslim alınmadan önce Belediye tarafından yapılacaktır.
  4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  5- Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada internet sitesinden alınacak olan başvuru formuna ek olarak

  1- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
  3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  4- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  5- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  6- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
  8- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  9- Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçesi

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir