İçeriğe geç

Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  zabita-logo

  Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta memuru alınacaktır. Memur alımı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

  Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Kocaeli Gebze Belediyesi zabıta memura alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Başvuru için gerekli detaylar aşağıda sıralanmıştır.

  • Alt başlıkta verilen istenen belgeleri toparlayarak 23/10/2023-27/10/2023 günü mesai bitimine
  kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Belediyenin Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim
  Parkı’nın yer aldığı; Arap Çeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine
  şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı adreste
  Kurum hekimi tarafından yapılacaktır.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  geçersiz sayılacaktır.

  Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 27.10.2023

  Aranan Kriterler

  Genel Kriterler:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel
  engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  Özel Kriterler:

  • İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde
  Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
  türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
  tespitleri Belediyede yapılacaktır.)
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  İstenen Belgeler

  Öncelikle başvuru formunu doldurmalısınız. Formu belediye binasından yada internet sitesinden alabilirsiniz.

  www.gebze.bel.tr 

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

  İlginizi Çekebilir:  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

   

  Etiketler:

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir