İçeriğe geç

İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım Başvurusu

  logo-kadikoy-belediyesi

  İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
  aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
  şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için aşağıdaki adımları izlemedirler:

  1. 04.12.2023 – 07.12.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (saat 09:00 -16:30
  arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo
  ölçümünü yapmak üzere Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköyİstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru
  sürecini tamamlayacaklardır.
  2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023

  İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım Başvurusu Kriterler

  Genel Kriterler : 

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
  yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  İkm Başvuru Nasıl Yapılır? İkm İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

  Özel Kriterler : 

  1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak.
  3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
  tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)
  4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstenen Belgeler

  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
  4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
  7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir