İçeriğe geç

İstanbul Kadıköy Belediyesi Memur Başvurusu

  Kadikoy-Belediyesi

  İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı  belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır. Kadrolara başvuru başlığında verilen ilan bağlantısından ulaşabilirsiniz.

  İstanbul Kadıköy Belediyesi Memur Başvurusu

  ▪ Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 23.10.2023 – 26.10.2023 tarihleri
  arasında mesai bitimine kadar (saat 09.00 -16.30 arasında) Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim
  Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
  şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip
  adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan
  Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  ▪ Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru
  yapabileceklerdir.
  ▪ Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  ▪ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  ▪ Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İstanbul Kadıköy Belediyesi Memur Alım İlanı 26.10.2023

  Kriterler

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi Memur Başvurusu

  Özel kriterler : 

  a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli
  Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
  belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri Belediye tarafından başvuru esnasında yapılacaktır.
  d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  f) Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (C) düzeyinde
  puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye
  sahip olmak.

  İstenen Belgeler

  Başvuru belgelesi için buraya tıklayınız.

  Başvuru formu doldurulduktan sonra aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
  4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
  7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
  kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir