İçeriğe geç

Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi Memur Başvurusu

  Afyonkarahisar-Ahmetpasa-Belediyesi

  Afyonkarahisar ili Ahmetpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş
  kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için aşağıdaki işlemleri yapmak durumundadırlar. Başvuru için gerekli belgeleri 27/12/2023-29/12/2023 tarihleri arasında, Ahmetpaşa
  Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Ahmetpaşa Kasabası, Yukarı Mahalle, Cumhuriyet Caddesi, No:4 Belediye Hizmet Binası, Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresine şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir,

  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Genel ve Özel Kriterler

  Genel Kriterler

  İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  İkm Başvuru Nasıl Yapılır? İkm İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen ünvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  d) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni
  sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada internet sitesinden alınan başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız.

  www.ahmetpaşa.bel.tr

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi
  c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu
  bilgisayar çıktısı,
  e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu
  okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

     Afyonkarahisar Ahmetpaşa Belediyesi Memur Alım İlanı 29.12.2023

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir