İçeriğe geç

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Başvurusu

  afyonkaracahisar

  Afyonkarahisar ili Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere personel alınacaktır.

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Başvurusu

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi memurluk başvurusu için sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmak için yapılması gerekenler şunlardır:

  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 11.09.2023-13.09.2023 günü
  mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyenin Yazı İşleri
  Müdürlüğü’ne (Kılıçarslan Belediyesi Hizmet Binası Kılıçarslan Beldesi Cumhuriyet Mahallesi
  Zafer Caddesi No:106 Sinanpaşa/Afyonkarahisar) müracaatlarını yapabileceklerdir.
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] e-posta adresine yapabileceklerdir.
  c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kılıçarslan Belediyesi Kılıçarslan Beldesi
  Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:106 Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresine
  gönderilebilecektir.
  d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İlan detayları için buraya tıklayınız.

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Başvurusu Genel Şartlar

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’nun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
  şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  Hepsijet Başvuru Nasıl Yapılır? Hepsijet Kargo Araçlı Kurye Başvuru Şartları

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Başvurusu Özel Şartlar

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) ve (C) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.

  Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyenin www.kilicarslan.bel.tr internet
  adresinden temin edilecektir.
  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek
  kaydıyla Belediye tarafından tasdik edilebilecek fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar
  çıktısı,
  e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  h) Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  ı) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek (Her aday eğitim durumuna
  göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir