İçeriğe geç

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  1646376163kapak_011907-

  Gaziantep ili Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru
  alınacaktır.

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  04/12/2023 tarihinden 08/12/2023 tarihi mesai bitimine ( 17:00 ) kadar yukarıda sayılan
  belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehitkamil Belediye Başkanlığı İnsan
  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Aydınlar Mah. 03065 nolu Cad. No: 34 Şehitkamil/
  GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da
  nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye
  alınmayacaktır.

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Genel Kriterler

  Şehitkamil Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
  İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a. Türk vatandaşı olmak,
  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Riskli Binalarda Oturanlar İçin Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Özel Kriterler

  a. İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
  olmak,
  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
  d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  İstenen Belgeler

  http://www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden elektronik
  ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri
  ekleyeceklerdir.

  a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,
  b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
  (1 adet),
  c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
  alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı (1 adet),
  f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
  g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir