İçeriğe geç

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adana-Seyhan-Belediyesi-Zabita-Memuru-Basvurusu

  Adana ili Seyhan Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta memuru alınacaktır.

  Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için aşağıdaki yönergeyi uygulamalıdır:

  Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 27/11/2023 – 01/12/2023 tarihleri arasında mesai
  saatleri içerisinde (mesai günlerinde 08.30-17.00 arasında) Döşeme Mahallesi Turhan Cemal
  Beriker Blv. No: 57 Seyhan/Adana adresindeki Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
  Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir. Başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak
  üzere istenilen belgeler ile birlikte Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.

  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır

  Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

  Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Başvuru Kriterleri

  Genel kriterler

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Kriterler

  • İlan edilen ünvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-
  KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın
  karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
  boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  İstenen Belgeler

  Başvuru formuna eklenecek belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir