İçeriğe geç

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Sınav Başvurusu

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 05.01.2024

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Merkez’de
  görevlendirilmek üzere 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Sınav Başvurusu

  • Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 18.12.2023 tarihinde
   başlayacak olup, 05.01.2024 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar,
   e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta
   ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  • Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 03.03.2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olup,
   sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en
   az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi
   (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara’da
   yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz
   kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer
   Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca sınav tarihinde değişiklik olması
   durumunda kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
  • Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların
   her birinden (Kompozisyon dahil) en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması
   gerekir. (Mühendislik-Mimarlık alanından sınava girecek adaylardan kendi alanlarında ve
   Kompozisyonda en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir.) Sözlü
   sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
   üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.
   Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak
   atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri,
   www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
   Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.
   Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli
   sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş
   sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
  • Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
   sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
   Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
   uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde idareyi
   yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
  İlginizi Çekebilir:  Bp Filo Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

  İletişim Bilgileri

  Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3
  Çankaya/Ankara – 06410
  Tel: +90 312 430 14 78
  [email protected]

  Sınav Hakkında Genel Bilgiler

  Sınava Katılabilmek için aranan kriterler şöyledir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip
   olmak,
  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve
   Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
   İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri,
   Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği
   bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt
   dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş
   değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk
   bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye
   alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
   altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
   gerekmektedir.),
  • 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra
   doğanlar başvurabilecektir.),
  • İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
   Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu
   Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri,
   Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
   tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar
   için, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu
   Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar
   arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içerisinde
   bulunmak (Puanı 200. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)
  • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM tarafından
   2022 ve 2023 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme
   Sınavlarında KPSS P1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak
   başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 100. aday ile
   eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)
  • Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
   Tespit Sınavlarının (YDS, e-YDS veya YÖKDİL) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak
   veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip
   olmak (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip
   adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu
   sırasında “Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
   gerekmektedir.),
  • Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek
   durumda olmak

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir