İçeriğe geç

Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Trabzon-Dernekpazari-Belediyesi

  Trabzon ili Dernekpazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav
  ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan
  atama yoluyla memur alınacaktır.

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

  Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 10/01/2024 – 12/01/2024 tarihleri arasında
  mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Merkez Mahallesi Belediye
  Cad. No: 15 Dernekpazarı/Trabzon adresindeki Dernekpazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
  Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.
  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] internet adresine başvuru yapabileceklerdir.
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.01.2024

  Genel Kriterler

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
  şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
  a. Türk vatandaşı olmak,
  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Özel Kriterler

  a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve alım
  yapılacak ünvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS
  puanını almış olmak,
  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada internet sitesinden alacağınız başvuru belgesini doldurmanız gerekir.

  https://www.dernekpazari.bel.tr

  a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
  b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  c. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
  h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  i. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir